Professor

Shigeki Nakauchi

Tetsuto Minami

Associate Professor

日根恭子助教プロフィール写真

Kyoko Hine

Hideki Tamura

Joint Research Member

Mohammad Hassan Shehata

Mika Ilmari Flinkman

Trong Khang Vu

Md. Mizanur Rahman

Secretary

Yuki Kawai

Collaborator

Koida Kouwa

Misaki Yukinori

Hiroshi Higashi

Kanae Miyazawa

Dr.

Fumiaki Sato

Kohta Wakamatsu

Yuya Kinzuka

Yuma Taniyama

Novera Istiqomah

Kenichi Ito

Michael Makoto Martinsen

M2

Teruyuki Inoue

Yugo Kobayashi

Taiki Konno

Kazumitsu Sawamoto

Kota Shimada

Kensei Takashige

Leo Takahashi

Shunsuke Terasawa

Satoshi Terada

Satoshi Terada

Yuto Nakanishi

M1

Takehiro Izumi

Shigen Go

Takaji Sato

Takuma Tsuruta

Iori Hida

Yuya Hasegawa

Tatsuto Yamauchi

Yoshitomo Wakana

Thorvue Yong

Nguyen Hoang Nam

B4

Satoru Torii

Keita Tsuchiya

Hayato Nakanishi

Shizuku Nojiri

Fuga Nomura

Ryunosuke Hayashida

Tomohiro Fukunaga

Yuta Matsubara

Kousei Moriya

Kairi Yoshino

Mehmet Dereli

Collaborator


For personal profiles and more information, please go to the Japanese page.